Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία» 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος περιλαμβάνει από την Ελληνική πλευρά τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας* και Αχαΐας (περιφέρεια δυτικής Ελλάδας), Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου (περιφέρεια Ιονίων νήσων), Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Άρτας* και Θεσπρωτίας (περιφέρεια Ηπείρου) και από την Ιταλική πλευρά τις επαρχίες Μπάρι, Μπρίντιζι, Τάραντα*, Φότζια* και Λέτσε.

Ο Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η: 

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή του προγράμματος προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της σύνδεσης του δυναμικού από αμφότερες τις πλευρές της θαλάσσιας συνοριακής γραμμής

Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν τεθεί ως Άξονες προτεραιότητας:

  1. Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας: Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία μπορεί να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του προγράμματος
  2. Βελτίωση της προσπελασιμότητας σε βιώσιμα δίκτυα και υπηρεσίες: Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών.
  3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, ανάπτυξη καλύτερων τρόπων προστασίας και διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων.
  4. Τεχνική βοήθεια: Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της ομαλής υλοποίησης του Προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 88.955.170 Ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ).

* οι νομοί Ηλείας, Άρτας, και οι ιταλικές επαρχίες Τάραντα και Φότζια περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα ως παρακείμενες περιοχές με συνολικές δαπάνες έργων στην κάθε περιοχή όχι άνω του 20% των συνολικών δαπανών του προγράμματος.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/09/2010