Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι


 INTERACT 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ελλάδα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο INTERACT 2007-13, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη της ΕΕ, η Νορβηγία και η Ελβετία.

Ο Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η: 

  • Προώθηση της ορθής διακυβέρνησης των κοινοτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Με Επιμέρους Στόχους τη: 

  • Διασφάλιση και την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας και των έργων που σχετίζονται με συγκεκριμένους γεωγραφικούς χώρους ή θεματικά πεδία και
  • Διασφάλιση της ποιότητας και την απόκτηση τεχνογνωσίας από τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν τεθεί ως Άξονες προτεραιότητας:

  1. Ανάπτυξη και Παροχή υπηρεσιών: Παραγωγή, παροχή και διάδοση των υπηρεσιών και των προϊόντων που βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές, γνώσεις και εμπειρίες των φορέων που εργάζονται για την εδαφική συνεργασία. 
  2. Τεχνική Βοήθεια: Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της ομαλής υλοποίησης του Προγράμματος.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε περίπου 34 εκατ. Ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/12/2009