Βοήθεια (νέο παράθυρο)
Επιστροφή στην τοποθεσία

Σφάλμα

 
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αρχείου . Could not load file or assembly 'COB.SharePoint.Utilities.LanguageStore, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=23afbf06fd91fa64' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. (C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\www.espa.gr80\web.config line 347)

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Yλοποίηση και Διαχείριση