Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες ήταν μορφές παρέμβασης που πρότεινε η Επιτροπή προς τα Κράτη-Μέλη, με στόχο την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την περίοδο 2000-2006, υπήρχαν 4 κοινοτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες χρηματοδοτούνταν από τα διαρθρωτικά ταμεία:

 

  • INTERREG III: διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία (ΕΤΠΑ)

 

  • URBAN II: αναζωογόνηση των αστικών περιοχών σε κρίση (ΕΤΠΑ)

 

  • LEADER+: αγροτική ανάπτυξη (ΕΓΤΠΕ-Προσανατολισμός)

 

  • EQUAL: καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην πρόσβαση στην εργασία (ΕΚΤ)

 

Για την περίοδο 2007-2013 οι κοινοτικές πρωτοβουλίες έχουν ενσωματωθεί στο στόχο Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2012