Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι


 Οδηγίες 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των Διαχειριστικών Αρχών όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 συνέταξε ένα κείμενο οδηγιών για την κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου, το οποίο προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006.

Με βάση αυτό το κείμενο και μετά από διαβούλευση και ανταλλαγές απόψεων με τους υπευθύνους δημοσιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καταρτίστηκαν και υποβλήθηκαν στην ΕΕ τα επικοινωνιακά σχέδια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/03/2011