Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 άρθρο 5 παρ. 5 (β), συνιστάται Ειδική Υπηρεσία  Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ΕΠ στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του ΥΠΕΣ.

Η δομή και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας προσδιορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 131 (ΦΕΚ 887/Β/14.05.2008).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013