Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Διαχειριστική Αρχή ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η δομή και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα προσδιορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 3124/695Δ/Φ.03 (ΦΕΚ 557/Β/31.3.2008).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013