Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Διαχειριστική Αρχή ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η δομή και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση προσδιορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 22840/ΔΙΟΕ1091 (ΦΕΚ 1011 Β/30.05.08).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013