Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Διαχειριστική Αρχή ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Η δομή και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση προσδιορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 6472 (ΦΕΚ 636/Β/10.4.2008).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013