Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Διαχειριστική Αρχή ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Η δομή και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη προσδιορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 121308 (ΦΕΚ 1499 Β΄/30.07.08). 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013