Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Διαχειριστική Αρχή ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η δομή και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού προσδιορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 25253/2235 (ΦΕΚ 603/Β/8.4.2008).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013