Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Διαχειριστική Αρχή ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η δομή και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση προσδιορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 202 (ΦΕΚ 155/β/1.2.2008).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013