Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Διαδικασίες διαχείρισης πράξεων εκτός κρατικών ενισχύσεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που ισχύουν ανά περίπτωση πράξεων και ανά λειτουργική περιοχή. Ο χρήστης μπορεί να βρεί εδώ την περιγραφή κάθε διαδικασίας, διάγραμμα ροής και τα σχετικά τυποποιημένα έντυπα (φόρμες).

Το σύνολο των διαδικασιών μπορείτε να το βρείτε και στο σχετικό αρχείο «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων»

Σχετικά Αρχεία

 Εγκύκλιος ΕΥΘΥ - Εφαρμογή πρόσφατων διατάξεων (ΦΕΚ 237/Α/5.12.2012) για έργα ΔΕΥΑ

 Εγκύκλιος ΕΥΘΥ - Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων (ΦΕΚ 237/Α/5.12.2012) για έργα ΔΕΥΑ

 Εγκύκλιος ΕΥΘΥ - Οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α.

 Επιστολή ΕΥΘΥ - Επιστροφή ΦΠΑ δήμων που εκτελούν έργα ύδρευσης – αποχέτευσης

 ΚΥΑ - Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ (2007-2013)

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2013