Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Διαδικασίες διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που ισχύουν ανά περίπτωση πράξεων και ανά λειτουργική περιοχή. Ο χρήστης μπορεί να βρεί εδώ την περιγραφή κάθε διαδικασίας, διάγραμμα ροής και τα σχετικά τυποποιημένα έντυπα (φόρμες).

Το σύνολο των διαδικασιών μπορείτε να το βρείτε και στο σχετικό αρχείο «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης & Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων».

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/01/2011