Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Σχετικά με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) βλ. τη σχετική υποενότητα, στην ενότητα "Εθνική Αρχή Συντονισμού".

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013