Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) συστάθηκε με την ΚΥΑ 35257 (17/10/2001) για τις ανάγκες παρακολούθησης πολιτικών, σχεδιασμού, αξιολόγησης, δημοσιότητας και Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων τους. Η δομή και οι αρμοδιότητές της προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 4168/ΕΥΣΣΑΑΠ 166 (ΦΕΚ 333, τ.Β, 29/2/08).

Σημειώνεται ότι η Μονάδα Δ της ΕΥΣΣΑΑΠ ασκεί τη διαχείριση του ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής".

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/01/2010