Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Παρακολούθηση 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων προβλέπεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 1083/2006 άρθρο 63-68, η συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ).

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2011