Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Παρακολούθηση ΕΣΠΑ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγκροτείται η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, η οποία έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταμείων και των προγραμμάτων στο σύνολό τους.
 
Η 1η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού  Προγράμματος Αλιείας  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009 στην Αθήνα.
 
Η 2η Συνεδρίαση της Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού  Προγράμματος Αλιείας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Μαΐου  2010 στην Αθήνα.

Δείτε στα Σχετικά Αρχεία τα συμπεράσματα, τα πρακτικά, τον φάκελο της 1ης καθώς και αυτόν της 2ης Συνεδρίασης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08/02/2013