Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 ΟΟΣΑ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) παρέχει ένα πεδίο στο οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν να εργαστούν μαζί για να μοιραστούν εμπειρίες και να αναζητήσουν λύσεις σε κοινά προβλήματα:

 

  • Συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις με σκοπό την κατανόηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αλλαγών.

 

  • Διαμορφώνει και παρακολουθεί δεδομένα παραγωγικότητας και των παγκοσμίων ροών του εμπορίου και των επενδύσεων.

 

  • Αναλύει και συγκρίνει στατιστικά στοιχεία για την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων.

 

  • Θέτει τα διεθνή πρότυπα σε όλα τα είδη των πραγμάτων, από την ασφάλεια των χημικών και των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας μέχρι την ποιότητα των αγγουριών.

 

Ο ΟΟΣΑ μελετάει θέματα όπως το ύψος των φόρων και της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και του ελεύθερου χρόνου που διαθέτουν οι άνθρωποι.

Επίσης, συγκρίνει τα σχολικά συστήματα και τα συνταξιοδοτικά συστήματα διαφορετικών χωρών.


Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.oecd.org/


 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2012