Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας.

Προώθηση του συστήματος Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΑΚ) της χώρας και δια σύνδεσή του με τον παραγωγικό ιστό. Ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, προώθηση επιχειρηματικής δικτύωσης, βελτίωση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς. Εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας της χώρας και μέσω των ΑΠΕ.

 

  • Δείτε εδώ όλες τις ενεργές Προσκλήσεις του Προγράμματος προς Φορείς
  • Δείτε εδώ όλες τις ενεργές Προκηρύξεις του Προγράμματος προς Ιδιώτες / Επιχειρήσεις

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
Μεσογείων 56 - 115 27 Αθήνα
Τηλ: 801 11 36300
Φαξ: 210 7473666
e-mail: infoepan@mou.gr

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/09/2011