Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι


 ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 είναι ένα από τα 5  Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία μαζί με τα 8 Τομεακά και τα 12 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγκροτούν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013.

Το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης προβλέπει αναπτυξιακές παρεμβάσεις στη χωρική ενότητα 3 διοικητικών περιφερειών:

  • την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, οι οποίες είναι Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (phasing out) και
  • την Ανατολική Μακεδονία που είναι αμιγώς Περιφέρεια σύγκλισης.

Αυτό δημιουργεί μία διαφοροποίηση ως προς τις χρηματοδοτικές δυνατότητες των δύο Περιφερειών, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την 4η προγραμματική περίοδο:

  • Η Κεντρική και η Δυτική Μακεδονία χρηματοδοτούν όλες τις αναπτυξιακές της παρεμβάσεις μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 και έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούνται επιπλέον μόνο μέσω του Ταμείου Συνοχής, ενώ
  • η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας χρηματοδοτείται μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, αλλά και μέσω των τομεακών προγραμμάτων που αναπτύσσονται στο σύνολο της χώρας.

Το αναπτυξιακό όραμα  της χωρικής ενότητας γι’ αυτή την προγραμματική περίοδο συμπυκνώνεται στη «δημιουργία μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με έντονα εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή».  

Στόχοι του Προγράμματος είναι:

  1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος,
  2. Η αξιοποίηση της θέσης της χωρικής ενότητας στο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης,
  3. Η ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας.

Η χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 4,2 δις Ευρώ (ποσό συνολικής δημόσιας δαπάνης) εκ των οποίου τα 2,7 δις Ευρώ είναι η Κοινοτική Συμμετοχή.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/03/2010