Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Παρακολούθηση ΕΠ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και μετά από σύμφωνη γνώμη της οικείας διαχειριστικής αρχής συγκροτείται η επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 63, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

Η επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2011