Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ομάδα Διαρθρωτικών Δράσεων του Συμβουλίου (SΑWP) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κύριο έργο της Ομάδας Διαρθρωτικών Δράσεων του Συμβουλίου (SΑWP),  είναι το πολιτικό πλαίσιο που διέπει τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με θέματα όπως τα ζητήματα της Πολιτικής της Συνοχής, η διαμόρφωση πλαισίου Στρατηγικής των προγραμματικών περιόδων και η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου.

Την αρμοδιότητα για τον προγραμματισμό των συνεδριάσεων έχει η εκάστοτε Προεδρία η οποία προεδρεύει των συνεδριάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει ως εισηγητής.

Η Ομάδα έχει αποφασιστικό ρόλο και το αποτέλεσμα των εργασιών της συζητείται στο COREPER και στη συνέχεια στο Συμβούλιο. Παράλληλα ακολουθείται συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2012