Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Οργανωτική δομή 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η οργανωτική δομή των φορέων που εμπλέκονται στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Η λειτουργική συσχέτιση των φορέων διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα:

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013