Τομεακά ΕΠ 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Τα ακόλουθα προγράμματα αποτελούν τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, όπως αυτά εγκρίθηκαν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2007.

 • ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξης
 • ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
 • ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
 • ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
 • ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
 • ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση
 • ΕΠ Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής
 • ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/08/2011