Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Επιλογή και έγκριση πράξεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που αφορούν την επιλογή και έγκριση των πράξεων.

Δ.I.1. Έκδοση πρόσκλησης (προκήρυξης) για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ ενίσχυσης

Δ.I.2. Επιλογή και έγκριση πράξης 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2013