Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Επιλογή και έγκριση πράξεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που αφορούν την επιλογή και έγκριση πράξεων.

Δ.I.1. Έκδοση πρόσκλησης (προκήρυξης) για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Δ.I.2. Επιλογή και έγκριση πράξης  

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2013