Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Παρακολούθηση ΕΦΔ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που αφορούν την παρακολούθηση των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης.

Δ.VII.1. Διαχείριση αποφάσεων εκχώρησης σε ΕΦΔ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/01/2010