Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ομάδα Εργασίας για τους Χωρικούς Δείκτες (WPTI) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ομάδα Εργασίας για τους Χωρικούς Δείκτες (Working Party on Territorial Indicators – WPTI) έχει τους παρακάτω στόχους:

  • Να λειτουργήσει ως διεθνές φόρουμ για τη συζήτηση και τον προσδιορισμό των στατιστικών εργαλείων, τη μέτρηση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής, τη διάδοση των καινοτόμων προσεγγίσεων στην ανάλυση της περιφερειακής ανάπτυξης, τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, καθώς και τη σύγκριση σε διεθνές επίπεδο και τη συνεργασία.

  • Να συμβάλει με μια στοιχειοθετημένη ανάλυση των περιφερειακών χαρακτηριστικών, των πόρων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης και να βελτιώσει την κατανόηση των επιμέρους εθνικών προτύπων και τη δυναμική των διαρθρωτικών αλλαγών σε όλα τα είδη περιφερειών.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2012