Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι


 Το Πρόγραμμα URBACT II 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Banner Urbact


----------------------------------------------------------------------------
URBACT | Νέα | Άξονες Προτεραιότητας | Προϋπολογισμός | Προϋποθέσεις συμμετοχής | Νέα εργαλεία | Θεματικά Δίκτυα – Ομάδες Εργασίας | Πρωτοβουλία Regions for Economic Change | Ενημερωτικό δελτίο | Ελληνικές συμμετοχές στα δίκτυα
----------------------------------------------------------------------------

Το Πρόγραμμα URBACT είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής γνώσεων και εκμάθησης με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Το URBACT παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των πόλεων για την εξεύρεση λύσεων σε μείζονα αστικά θέματα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο που κατέχουν οι πόλεις στην αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων κοινωνικών αλλαγών. Το URBACT βοηθά τις πόλεις στη διαμόρφωση ρεαλιστικών, πρωτοποριακών και βιώσιμων λύσεων, οι οποίες ενσωματώνουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αστικής ανάπτυξης.  

Μέσω του URBACT, οι πόλεις ανταλλάσουν καλές πρακτικές και εμπειρίες που έχουν συσσωρευτεί από όλους τους εμπλεκομένους σε θέματα αστικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στο URBACT συμμετέχουν 290 πόλεις διαφορετικού μεγέθους, σε συνεργασία με τις Τοπικές Ομάδες Στήριξής τους, από 29 χώρες. Στην παρούσα φάση υλοποιούνται 37 έργα με 5.000 ενεργούς συμμετέχοντες από Περιφέρειες σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας.

Το URBACT χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ καθώς και από τα Κράτη- Μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα θα βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα: http://urbact.eu/

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/07/2013