Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 1634 από 164 σελίδες
Τελική Έκθεση ΠΕΠ Αττικής 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/12/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Τελική Έκθεση ΠΕΠ Θεσσαλίας - Ηπείρου -Στερεάς Ελλάδας 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/12/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Τελική Έκθεση ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/12/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Τελική Έκθεση Υλοποίησης ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/12/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Τελική Έκθεση Υλοποίησης ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/12/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Τελική Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων


Ημερομηνία δημοσίευσης:28/7/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Εγκύκλιος 63657/EYΘΥ 441/6.6.2017 Παρακολούθηση ημιτελών πράξεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 μετά την 31/3/2017


Ημερομηνία δημοσίευσης:6/6/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Πολιτική συνοχής 2007-2013 - Αποτελέσματα για την Ελλάδα (factsheet)


Ημερομηνία δημοσίευσης:1/12/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων συνοχής 2007-2013 (ΕΤΠΑ & Ταμείο Συνοχής) - Έκθεση για την Ελλάδα (αγγλικά)


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/9/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εγκύκλιος για την Τελική Έκθεση Υλοποίησης των ΕΠ για την προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης:29/9/2016
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 1634 από 164 σελίδες