Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Φωτογραφίες και Πολυμέσα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Φωτογραφίες | Βίντεο | Αρχεία ήχου

Θεματική κατηγορία
Αποτελέσματα 1 - 10 από 37  
98 Φωτογραφίες
Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ

Φωτογραφίες ολοκληρωμένων έργων προτεραιότητας ΕΣΠΑ 2017-2013, που συγχρηματοδοτήθηκαν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

10/12/2014


Επιλέξτε τη φωτογραφία για να δείτε το σύνολο των πολυμέσων.
58 Φωτογραφίες
Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013

Φωτογραφίες από έργα του ΕΣΠΑ.

05/10/2012


Επιλέξτε τη φωτογραφία για να δείτε το σύνολο των πολυμέσων.
15 Φωτογραφίες
Γενικά

Φωτογραφίες από έργα του Γ' ΚΠΣ.

25/09/2012


Επιλέξτε τη φωτογραφία για να δείτε το σύνολο των πολυμέσων.
11 Φωτογραφίες
Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης

Φωτογραφίες από έργα του Γ' ΚΠΣ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

25/09/2012


Επιλέξτε τη φωτογραφία για να δείτε το σύνολο των πολυμέσων.
44 Φωτογραφίες
Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας

Φωτογραφίες από έργα του Γ' ΚΠΣ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

25/09/2012


Επιλέξτε τη φωτογραφία για να δείτε το σύνολο των πολυμέσων.
16 Φωτογραφίες
Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Φωτογραφίες από έργα του Γ' ΚΠΣ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

27/09/2012


Επιλέξτε τη φωτογραφία για να δείτε το σύνολο των πολυμέσων.
21 Φωτογραφίες
Περιφέρεια Ηπείρου

Φωτογραφίες από έργα του Γ' ΚΠΣ στην Περιφέρεια Ηπείρου.

28/09/2012


Επιλέξτε τη φωτογραφία για να δείτε το σύνολο των πολυμέσων.
19 Φωτογραφίες
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Φωτογραφίες από έργα του Γ' ΚΠΣ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

28/09/2012


Επιλέξτε τη φωτογραφία για να δείτε το σύνολο των πολυμέσων.
13 Φωτογραφίες
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Φωτογραφίες από έργα του Γ' ΚΠΣ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

28/09/2012


Επιλέξτε τη φωτογραφία για να δείτε το σύνολο των πολυμέσων.
14 Φωτογραφίες
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Φωτογραφίες από έργα του Γ' ΚΠΣ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

28/09/2012


Επιλέξτε τη φωτογραφία για να δείτε το σύνολο των πολυμέσων.
Αποτελέσματα 1 - 10 από 37 από 4