Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 321 από 33 σελίδες

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» : Aπόφαση υπαγωγής 2.528 νοικοκυριών στο πρόγραμμα της περιόδου 2007-2013

13/11/2016 - Ανακοίνωση

Εκδόθηκε από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης η απόφαση υπαγωγής 2.528 νοικοκυριών στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», της περιόδου 2007-13. Υλοποιείται, έτσι, πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ...

Δύο νέα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 13.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και ΚΟΙΝΣΕΠ

18/8/2016 - Ανακοίνωση

Με στόχο να διευκολυνθεί η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, δύο νέα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ξεκινούν.

Παράταση των δράσεων Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα και Ταμείο Εγγυοδοσίας από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)

30/7/2016 - Ανακοίνωση

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, παρατάθηκε η ημερομηνία ολοκλήρωσης των Δράσεων Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) του Εθνικού Ταμείου Εεπιχειρηματικότητα και Ανάπτυξης, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016. Η παράταση δόθηκε λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη υποστήριξης ...

Ένταξη της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας»

22/7/2016 - Δελτίο Τύπου

Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας με σκοπό την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της ΕΣΑμεΑ ως πυρήνα παραγωγής πολιτικών για την αναπηρία.

Ένταξη της Πράξης «Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης»

22/7/2016 - Δελτίο Τύπου

Υπογράφηκε στις 11/7/2016 η ένταξη της πράξης με δικαιούχο το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσίες της ΕΥΔ Ε.Π. Ιονίων Νήσων

15/4/2016 - Ανακοίνωση

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες, για τις ανάγκες υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του άρθρου 11 του ΠΔ 4/2002 του ...

Παράταση υποβολής αιτημάτων τροποποίησης για δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013

26/2/2016 - Ανακοίνωση

Εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Data Center της ΜΟΔ AE το Σαββατοκύριακο 27 & 28 Φεβρουαρίου 2016 λόγω αναβάθμισης, παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016, ώρα 17:00 η προθεσμία υποβολής αιτημάτων τροποποίησης στα Προγράμματα: «Ενίσχυση ...

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του Έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού»

31/7/2015 - Ανακοίνωση

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΔ), της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 4/2002 και σύμφωνα με ...

Υποστήριξη δικαιούχων στο πλαίσιο υλοποίησης έργων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020

23/7/2015 - Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο υποστήριξης των δικαιούχων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η Ομάδα της ΜΟΔ Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές & Απομακρυσμένες Περιοχές εκπόνησε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποβοήθηση της επίβλεψης μελετών τεχνικών έργων.

Έως τις 30/7/2015 η υποβολή αιτήσεων για πρόγραμμα voucher στον κλάδο του τουρισμού για 8.000 άνεργους νέους έως 29 ετών

21/7/2015 - Ανακοίνωση

Σκοπός της δράσης είναι να αυξήσει τις ευκαιρίες για την είσοδο των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, που δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 321 από 33 σελίδες