Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το URBACT III ξεκίνησε: 21 Προτάσεις δημιουργίας δικτύων σχεδιασμού δράσης του προγράμματος URBACT αναζητούν πόλεις εταίρους για τη διεύρυνση του εταιρικού τους σχήματος

29/9/2015

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία δικτύων σχεδιασμού δράσης (action planning networks) στο πλαίσιο του νέου προγράμματος URBACT III.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος που συνεδρίασε στις 11 Σεπτεμβρίου 2015 ενέκρινε τη δημιουργία 21 δικτύων, τα οποία καλούνται να διευρύνουν το συνεργατικό τους σχήμα, να αναπτύξουν αναλυτικότερα την ιδέα τους και να υποβάλουν εντός εξαμήνου την πλήρη πρόταση για την υλοποίηση της πρότασής τους.

Διαβάστε περισσότερα στο Δελτίο Τύπου στα Σχετικά αρχεία.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/9/2015