Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών μέσω καταλόγου για την ανάθεση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης"

5/10/2015

Έναρξη υποβολής προσφορών που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Αρχής Πιστοποίησης για την ανάθεση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης" με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.

Δείτε περισσότερα στη σχετική σελίδα των Διαγωνισμών ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ https://www.espa.gr/el/Pages/GGEA.aspx και αναλυτικά στο τεύχος του Διαγωνισμού που είναι αναρτημένο στα Σχετικά αρχεία.

Φορέας

Αρχή Πληρωμής (πρώην)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/10/2015