Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προγράμματα «Ενίσχυση ρευστότητας και απασχόλησης» για επιχορήγηση απασχόλησης και ελευθέρων επαγγελματιών στις 8 περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος

Έχουν λήξει

Το πρόγραμμα "Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης" χωρίζεται σε 2 επιμέρους προγράμματα:

Α) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Β) Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Στο espa.gr και στο oaed.gr παρουσιάζεται η πρόσκληση για τα παραπάνω προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΣΠΑ 2007-2013 και αφορούν στις 8 Περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Η πρόσκληση για τα προγράμματα που αφορά στις υπόλοιπες 5 περιφέρειες (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους παρουσιάζεται αποκλειστικά στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και συγκεκριμένα εδώ.

Συνοπτική περιγραφή των προγραμμάτων

Α) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Το πρόγραμμα επιχορηγεί  ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου που δημιουργήθηκαν από 1/1/2015 έως και 31/8/2015.

Β) Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση οικονομική ενίσχυση 2.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2014  έως 31/8/2015 και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης. Προϋπόθεση για τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος είναι η προηγούμενη ιδιότητα της εγγεγραμμένης ανεργίας ενώ κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Σε ποιους απευθύνεται

Α) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Β) Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες πρώην εγγεγραμμένοι άνεργοι που προέβησαν σε ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας από 1/1/2014 έως και 31/8/2015 και συγκεκριμένα όσοι υπήρξαν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, κατά το εξάμηνο που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα δεν ήταν καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχολούμενοι κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος. 

Περίοδος υποβολής

από 23/11/2015 έως 7/12/2015 (ώρες: 10:00 έως 23:59)

Προσοχή: Από 23/11 έως 7/12 γίνεται η υποβολή αιτήσεων για τις περιφέρειες Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος και για τα δύο πρόγραμματα Α) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και Β) Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ www.oaed.gr με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Η διαδικασία απόκτησης κωδικού για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα περιγράφεται εδώ.

Οι ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων για τις λοιπές 5 περιφέρειες (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) που καλύπτονται από εθνικούς πόρους, αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο www.oaed.gr και συγκεκριμένα εδώ.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Στο espa.gr και στο www.oaed.gr παρουσιάζεται η πρόσκληση για τα παραπάνω προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΣΠΑ 2007-2013 και αφορούν στις 8 Περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος. Η πρόσκληση για τα προγράμματα που αφορά στις υπόλοιπες 5 περιφέρειες (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους παρουσιάζεται αποκλειστικά στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και συγκεκριμένα εδώ

 

 

 

Όροι και προϋποθέσεις

A) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Στο πρόγραμμα μπορούν ...

Τι χρηματοδοτείται

A) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε νέα θέση εργασίας και έως είκοσι (20) νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης ή σαράντα (40) θέσεις μερικής απασχόλησης, που δημιούργησε από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου και για όσες νέες θέσεις δημιουργήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/8/2015 επιπλέον του ανώτατου αριθμού των θέσεων εργασίας που είχε κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2014.

 • Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης  ανέρχεται στο ποσό των 18€ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
 • Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 9€ την ημέρα και όχι πέραν των 23 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης είναι έντεκα (11) μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και 30/11/2015. 

Β) Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα €10.000.
Επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να είναι (συνοπτικά):

 • Τα ενοίκια για την στέγαση της επιχείρησης.
 • Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.)
 • Οι δαπάνες λογιστικής και νομικής υποστήριξης.
 • Οι δαπάνες αμοιβής συμβολαιογράφων, τεχνικών ή χρηματοοικονομικών  εμπειρογνωμόνων.
 • Οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης.
 • Οι δαπάνες προμήθειας γραφικής ύλης.
 • Οι δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου.
 • Το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του προσωπικού της επιχείρησης.
 • Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 • Οι δαπάνες για αποσβέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4172/2013. 

Προϋπολογισμός

€ 35.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος
Τηλ
210 9989000

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/1/2016